Chữ Ký Số Công Cộng | EFYCA.VN

Báo giá

Bảng giá chữ ký số công cộng EFY-CA

 

 

Bảng báo giá Dịch vụ chữ ký số Công cộng EFY-CA

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN HỌC EFY VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 02 Quang Trung, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline :  0946 862 444  -Email: kinhdoanh@efyca.net

VPGD Miền Nam: M002B Cao ốc Phú Nhuận, 20 Hoàng Minh Giám, P.9, Phú Nhuận, TP.HCM

Tel: 0946 862 444  -  Email: kinhdoanh@efyca.net

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

Hà Nội, ngày 28/07/2018

Kính gửi: Quý khách hàng!

Công ty EFY Việt Nam trân trọng thông báo bảng giá cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số EFY-CA như sau:

                                                                                                                                                                     

BẢNG GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ EFY-CA

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ EFY-CA

                                                                                                                                                                Số: 123/EFY-CA

Hà Nội, ngày 28/07/2018

 

Kính gửi: Quý khách hàng!

Công ty EFY Việt Nam trân trọng thông báo bảng giá cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số EFY-CA như sau:

                                                                                                                                                     ĐVT: Đồng

          CHƯƠNG TRÌNH KHUYÊN MÃI LỚN TRONG THÁNG

  

          BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ EFY-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI 

      

Gói cước

01 năm

02 năm

03 năm

Đăng ký mới

Giá chứng thư số

1.280.000

2.180.000

3.080.000

Giá Token

550.000

550.000

Miễn phí

Tổng  1.830.000 2.730.000 3.080.000

Khuyến Mãi lớn

Giảm Giá

440.000

1.080.000

1.390.000

Tổng Thanh Toán Bao Gồm Token VAT

1.390.000

1.650.000

1.690.000

 

 

         BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ EFY DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIA HẠN 

         

Gói cước

01 năm

02 năm

03 năm

Gia Hạn

Giá chứng thư số

1.280.000

2.180.000

2.880.000

Token Đang Sử Dụng

0

0

0

Tổng  1.280.000 2.180.000 2.880.000

Khuyến Mãi lớn

Giảm Giá

290.000

690.000

1.290.000

Tổng Thanh Toán Bao Gồm  VAT

990.000

1.490.000

1.590.000 

0946.862.444