Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ
Theo Quyết định số 2341/QĐ-BTC được ban hành ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục kê khai hải quan điện tử: từ ngày 01/11/2013 người khai hải quan thực hiện sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan […]
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
HOẶC CỘNG TÁC - ĐẠI LÝ
HOTLINE: 0911 066 388