Thông báo nâng cấp ứng dụng và sử dụng chữ ký số EFY-CA của Tổng Cục Thuế

Thông báo nâng cấp ứng dụng và sử dụng chữ ký số EFY-CA của Tổng Cục Thuế
Ngày đăng: 06/03/2019
Tổng Cục Thuế gửi thông báo tới các đơn vị về việc sử dụng chữ ký số mới EFY-CA trong việc Kê khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện ...

Ngày 05/04/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ký Giấy phép cung cấp Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng số 153/GP- BTTTT cho EFY-CA do EFY Việt Nam cung cấp. EFY Việt Nam đã chính thức trở thành nhà cung cấp dịch vụ Chữ ký số công cộng thứ 09 tại Việt Nam.

Trước thông tin trên, Tổng Cục Thuế đã gửi thông báo tới các đơn vị về việc sử dụng chữ ký số mới EFY-CA trong việc Kê khai thuế qua mạng (iHTKK),  Nộp thuế điện tử(NTĐT), Thuế điện tử (eTax) ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của EFY-CA.

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Thuế điện tử (eTax),
Ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu cầu sử dụng chữ ký số mới
của Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY-CA)

Ngày 05/4/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng số 153/GP-BTTTT cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY-CA). Giấy phép số 153/GP-BTTTT có thời hạn 05 năm, giá trị đến hết ngày 15/04/2023.

Ngày 18/07/2018, Cục CNTT-Tổng cục Thuế nhận được công văn số 24/CV-EFY ngày 18/07/2018 của công ty công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY-CA) về việc đề nghị tích hợp Chữ ký số vào giao dịch điện tử trong giao dịch Thuế điện tử.

Đáp ứng yêu cầu của Người nộp thuế (NNT) sử dụng chữ ký số mới của nhà cung cấp EFY-CA trong việc Kê khai và Nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT), Thuế điện tử (eTax), ứng dụng iTaxViewer đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của EFY-CA.

              ( Nguồn: Tổng Cục Thuế Thông Báo - Thuế Việt Nam)

 

Trân trọng thông báo./.

0946.862.444