Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

Tag: chữ_kí_số

Theo Quyết định số 2341/QĐ-BTC được ban hành ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục kê khai hải quan điện tử: từ ngày 01/11/2013 người khai hải quan thực hiện sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử. ...
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
HOẶC CỘNG TÁC - ĐẠI LÝ
HOTLINE: 0911 066 388